A A A
Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie w związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzenienia się na terytorium Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń, przekazał do publikacji materiały dotyczące ASF.

KRUS

List Prezesa KRUS do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas intensywnych prac w okresie letnim.

KRUS

Informacja KRUS dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za III kwartał 2016.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o obowiązku rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu owoców i warzyw pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego. Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) jest bezpłatne i odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej: http://www.krakow.psse.alte.pl/index.php?id_kat=36 lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 9. Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności wykorzystywanej na potrzeby własne.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość położona w Słomnikach w pobliżu osiedla Świerczewskiego.