A A A

Położenie

Administracyjnie Gmina Słomniki leży w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim i stanowi odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina Słomniki sąsiaduje z gminami: Gołcza, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Miechów i Radziemice.

 Położenie gminy

Sieć transportowa

Drogi

Istniejąca sieć drogowa zapewnia Gminie Słomniki połączenia w poszczególnych miejscowościach (zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy) i pomiędzy nimi, a poprzez połączenia z drogami powiatowymi, wojewódzką i krajową zapewnia połączenie z regionalnymi i ponadregionalnymi ośrodkami gospodarczymi.

Miasto Słomniki zlokalizowane jest w odległości ok. 36 km od autostrady A4 (Kraków).

A4 jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę trasy, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym.

 Trasa S7

Przez Słomniki przebiega także droga krajowa nr 7: Chyżne—Kraków—Słomniki—Warszawa—Gdańsk o łącznej długości ok. 780 km. Droga ta jest rozbudowywana do parametrów drogi ekspresowej — wówczas zmienia numer na S7.

Odległość miasta Słomniki od najbliższego odcinka drogi krajowej nr 7 o parametrach drogi ekspresowej wynosi ok. 30km.

Słomniki leżą na trasie krajowej nr 7 Kraków—Warszawa i oddalone są od Krakowa o 20 km.

Trwają prace nad projektem odcinka trasy ekspresowej S7 —od węzła Igołomskiego w Krakowie do Moczydła na granicy z województwem świętokrzyskim

Komunikacja kolejowa

Przez Słomniki przebiega dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa nr 8 (Warszawa)–Tunel–Miechów–Kraków. Na terenie gminy zlokalizowane są cztery przystanki kolejowe: „Niedźwiedź” w Polanowicach, Słomniki Miasto, Słomniki, „Smroków” w Wężerowie, zapewniające bezpośrednie połączenie z Krakowem w czasie ok. 30 min.

Planowana jest budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, prace mają rozpocząć się w 2016 r.

Komunikacja lotnicza

Miasto Słomniki zlokalizowane jest w odległości 36 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków—Balice, obsługującego połączenia krajowe, europejskie i transatlantyckie.