A A A
Herb gminy SŁomniki

Podczas XXV zdalnej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach w dniu 28.01.2021 r. przyjęto 15 uchwał.

Samochód dla OSP Miłocice

Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazała z JRG – 4 dla OSP Miłocice samochód specjalny, SCD-30 Magirus, który wspomoże strażaków w przeprowadzaniu akcji ratowniczo-gaśniczych.

herb gminy Słomniki

Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Słomnikach 30.12.2020 r. radni jednogłośnie uchwalili Uchwałę Budżetową na 2021 r. Otrzymała ona pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Zmarł dr Snakowski

Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci lek. med. Wiesława Snakowskiego.

herb gminy Słomniki

Najważniejszym punktem zdalnej XXIV sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. było jednogłośne uchwalenie Budżetu Gminy Słomniki na 2021 rok.