A A A
Krzyż

Każdy kto pragnie lepiej poznać dzieje powstania styczniowego powinien przejść tym szlakiem. To idealna propozycja dla poszukujących śladów tego niepodległościowego zrywu.

 

Trasa biegnie od Krakowa, przez Dolinę Prądnika, Słomniki, Wyżynę Miechowską, Płaskowyż Proszowicki po Tarnów pośród  miejsc związanych z pamięcią o powstaniu styczniowym, które wybuchło 22 stycznia 1863 r. na ziemiach Królestwa Polskiego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przydrożne kapliczki, pomniki, mogiły, wielkie postaci, światowej sławy dowódcy. To nie tylko świetny pomysł na wycieczkę, ale i doskonała lekcja historii.

Miejsca związane z powstaniem styczniowym w Gminie Słomniki

W początkach powstania przez Słomniki wiódł szlak kampanii dyktatora powstania Mariana Langiewicza, który po bitwie pod Skałą i kilku dniach spędzonych w Goszczy przedzierał się tędy przez gęste, bardzo malownicze lasy w okolicach Muniakowic i Sosnówki.

SOSNÓWKA Oddział zatrzymał się tutaj na nocleg. Nocą przybyli tu wysłannicy Rządu Narodowego z nominacją dyktatorską dla Langiewicza, której uroczyste wręczenie, połączono z rotą przysięgi wojskowej na wierność Ojczyźnie. W Sosnówce zachowała się do dzisiaj kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą wybudowano na pamiątkę tamtego wydarzenia.

„Pamięci Powstańca Styczniowego Żołnierza Langiewicza z oddziału żuawów śmierci, poległego w potyczce z Moskalami 13 marca 1863 roku. Leśnicy Ziemi Miechowskiej. A.D. 2014” – głoszą słowa na tablicy wmurowanej w obelisk, który ustawiono w pobliżu kapliczki. Przebiega tędy Rowerowy Szlak Kościuszkowski.

CMENTARZ W SŁOMNIKACH W samych Słomnikach nie toczyły się żadne walki, ale na cmentarzu parafialnym spoczywa Jan Maszadro, który od 1856 r. prze wiele kolejnych lat  był w Słomnikach aptekarzem. Podczas powstania styczniowego zaangażował się jako dostawca materiałów sanitarnych oraz zaopatrzenia, organizował też powstańczą pocztę. Jego potomkowie do dziś prowadzą w Słomnikach aptekę. Znajduje się tu także wspólna mogiła powstańców styczniowych.

Galeria zdjęćCMENTARZ W PRANDOCINIE obok zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela. Jest tam piękny grób ks. Romualda Wiadrowskiego, powstańca styczniowego, który przez 43 lata był proboszczem w tutejszej parafii. W 1914 r. zmierzający tędy ułani, dowodzeni przez pułkownika Władysława Belinę-Prażmowskiego, spotkali się z kapłanem powstańcem i otrzymali od niego błogosławieństwo.

MOGIŁKI W PRANDOCINIE Jadąc głębokim wąwozem, na wzgórzu  dostrzec można dwa krzyże, które, jak głosi legenda, postawiono w miejscach tragicznej śmierci powstańców, wracających tędy po Bitwie pod Grochowiskami. Mieszkańcy nazwali ten teren „Mogiłkami”.

MOGIŁA ZBIOROWA Nieopodal Zespołu Szkół w Prandocinie, w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego, znajduje się mogiła zbiorowa, w której spoczywają powstańcy styczniowi oraz żołnierze I wojny światowej.

Szlak został wytyczony z inicjatywy Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”.