A A A
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o obowiązku rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu owoców i warzyw pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego. Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) jest bezpłatne i odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej: http://www.krakow.psse.alte.pl/index.php?id_kat=36 lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 9. Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności wykorzystywanej na potrzeby własne.

Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1.000,- zł do 5.000,- złotych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PPIS oraz w załączeniu poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (ppis_dla_rolnikow.pdf)Szczegółowe informacje[ ]2405 kB2016-07-27 09:57