A A A

Urząd Miejski w Słomnikach - centrala:

12 388-11-02; 12 388-12-71

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Słomnikach - centrala:

12 388-12-72

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słomnikach - centrala

12 388-39-39

 

Wykaz telefonów wewnętrznych i pokojów:

Numer
wewnętrzny

Nr pokoju

Referat, stanowisko, sprawa

Urząd Miejski w Słomnikach

101

parter

dziennik podawczy urzędu

103

3

sekretariat, promocja, burmistrz, zastępca burmistrza

106

6

sekretarz, kierownik ROiSP

107

7

radca prawny, księgowość budżetowa, zaświadczenia podatkowe

108

8

rolnictwo, geodezja

109

9

geodezja

110

10

skarbnik

112

12

podatki i opłaty lokalne, podatek od środków transportu

113

13

informatyk, POIN

114

14

księgowość budżetowa

129

29

biuro Rady Miejskiej w Słomnikach

130

30

ewidencja ludności, dowody osobiste

133

33

Urząd Stanu Cywilnego w Słomnikach

134

34

Działalność gospodarcza, OC i ZK;

135

35

kierownik RIiR; inwestycje, drogi

136

36

zamówienia publiczne; pozyskiwanie funduszy

137

37

ochrona środowiska; zaświadczenia, wypisy, wyrysy z MPZP

140

40

ekodoradca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Słomnikach

102

parter

GOPS: dziennik podawczy

120

20

GOPS: pracownicy socjalni

126

26

GOPS: kierownik, księgowość

127

27

GOPS: pracownicy socjalni

128

28

GOPS: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe

Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach

131

31

ZEAS: kierownik, księgowość

132

32

ZEAS: kadry, płace

141

32a

ZNP