A A A
Herb Gminy

Zbiorcze zestawienie ofert oraz wybór oferty na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2021 obejmującego obszar Gminy Słomniki.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 14.07.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu położonego w Słomnikach, ul.  Kościuszki 5:

Czosnek

Poniżej publikujemy regulaminy konkursów: Superwiązkę polskiego czosnku oraz Najpiękniejsza Ozdoba z Czosnku. Pierwszy adresowany jest do producentów czosnku, drugi do Kół Gospodyń Wiejskich. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w czasie Święta Czosnku.

Herb Gminy

W dniu 7 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek nr 369/2, nr 369/3, nr 377/15, nr 377/17

Herb Gminy

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2021 obejmującego obszar Gminy Słomniki.