A A A

KROK I WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zaloguj się do Centralnej Ewidencji I Działalności Gospodarczej (skrót CEIDG), wypełnij wniosek on-line i złóż (podpisz) go elektronicznie.
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotuj wniosek on-line i podpisz go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobierz i złóż wniosek papierowy w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Prześlij wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wybierając pierwszy z czterech możliwych sposobów, pierwszym krokiem przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonać tego można na stronie: www.ceidg.gov.pl wypełniając odpowiedni formularz. Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

W drugim przypadku, gdy nie mamy podpisu elektronicznego, bez logowania formularz można wypełnić on-line. Następnym krokiem przy rejestracji w ten sposób jest dostarczenie poprawnie wypełnionego i wydrukowanego formularza do dowolnie wybranego Urzędu Gminy, gdzie należy go podpisać w obecności urzędnika. Wniosek można również wysłać do Urzędu Gminy pocztą. W takim przypadku złożony na nim podpis musi być potwierdzony przez notariusza.

Wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej można także uzyskać w wersji papierowej w urzędzie gminy. Należy go wypełnić i podpisać, a pracownik urzędu po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości, wprowadza dane do systemu, a dokument opatrzy bezpiecznym podpisem elektronicznym, by następnie wysłać do Ministerstwa Gospodarki.

Osoba chcąca założyć działalność gospodarczą może także założyć tzw. profil zaufany. Należy go jednorazowo, osobiście potwierdzić w Urzędzie skarbowym bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Profil ten można założyć za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Udogodnienie to pozwala na późniejszą możliwość przesyłania dokumentów (formularzy) bez wychodzenia z domu.

KROK II WIZYTA W ZUS-IE

Następnym krokiem jest wizyta w ZUS-ie, ponieważ CEIDG przesyła tam tylko informację o tym, że powstała nowa firma, jako płatnik składek. Trzeba natomiast dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego. Tego zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA.

W przypadku gdy jest to nasza pierwsza działalność gospodarcza, potrzebny będzie unikalny numer REGON. Zostanie on nadany w ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego. Uzależnione jest to od ilości wniosków, jednak zazwyczaj trwa to około 2 dni roboczych. CEIDG przesyła do naszego aktualnego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 z formą opodatkowania, która została przez nas wybrana i zaznaczona we wniosku. Nie ma obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym chyba, że mamy zamiar zostać płatnikami podatku VAT. W tym przypadku niezbędne jest wypełnienie druku VAT –R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z uiszczeniem odpowiedniej opłaty.

KROK III PIECZĄTKA FIRMOWA

Powinno się na niej umieścić: pełną nazwę firmy wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy, adres siedziby, NIP oraz REGON. Może się na niej znaleźć również telefon, faks czy adres e-mail. Po Przy założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS, wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

Wszystkie potrzebne adresy instytucji – patrz linki na górnej belce strony.

Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach:

Piotr Kurkiewicz pokój nr 34, tel. 12 3881102, wew. 134.