A A A
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Od 1 stycznia 2017 r. weszły  w życie przepisy umożliwiające -  obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników - rolniczy handel detaliczny.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać i szukają wsparcia finansowego na ten cel mogą korzystać z oferty Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Urząd Pracy

W dniach 19 i 20 czerwca 2017 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego organizuje cykl spotkań i konferencji w ramach inicjatywy „Klimat dla Przedsiębiorczości”. Program Inicjatywy skierowany jest do bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców powiatu krakowskiego pragnących powrócić na rynek pracy oraz pracodawców zainteresowanych finansowymi formami wspierania zatrudnienia oraz rozwoju pracowników.

MGCK Słomniki

Zapraszamy producentów rolnych - Rolników oraz Firmy - do udziału w X Małopolskim Święcie Czosnku!

Ptasia grypa

Od 6 kwietnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, dotyczące ptasiej grypy, uchylające nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  nakłada jednak szereg nakazów i zakazów dotyczących utrzymywania drobiu, między innymi drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami.