A A A

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

30.12.2020 – 28.01.2021

 1. Sytuacja związana z pandemią COVID -19:

-  w Gminie Słomniki 13 osób chorych w izolacji domowej, 27 osób w kwarantannie

- 2 punkty szczepień (SPZOZ, MALIMED)

- szczepienia grupy „0”

- zapisy na szczepienia grupy „I” (internet, infolinia, telefon do punktu szczepień)

- powołanie pełnomocnika (Piotr Kurkiewicz) oraz organizacja dyżuru telefonicznego w celu zgłaszania potrzeb transportowych do punktów szczepień

- organizacja transportu dla osób niepełnosprawnych oraz wkluczonych komunikacyjnie

- zaangażowanie gminnych busów oraz busów będących w dyspozycji OSP

- badania nauczycieli

- uruchomienie pracy szkół (klasy I-III)

- praca przedszkoli

 1. Wideokonferencje z Wojewodą Małopolskim, Starostą Krakowskim na temat sytuacji epidemiologicznej, organizacji transportu na szczepienia oraz akcji promocyjnej
 2. Udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 3. Udział w posiedzeniu Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski:problemy związane z gospodarką odpadami, programy dofinansowujące inwestycje: PROW, FDS, RFIL, Rządowy Program Bezpieczeństwa Drogowego - przejścia dla pieszych.
 4. Udział w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim – przekazanie czeków z RFIL: 500 000 zł na budowę świetlicy w Orłowie.

Wnioski złożone do Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

 1. Rewitalizacja Rynku w Słomnikach
 2. Budowa ujęcia wody w Wężerowie
 3. Połączenie ul. Mirka z ul. Kolejową

Wnioski złożone do Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – komponent PGR: (przesłane do KOWR w celu zaopiniowania)

 1. Przebudowa drogi Polanowice – Szczepanowice /koło boiska sportowego/
 2. Przebudowa drogi Polanowice pod lasem z połączeniem do Zaborza
 3. Modernizacja boiska sportowego w Polanowicach

Wnioski złożone do Fundusz Dróg Samorządowych:

 1. Remont drogi Brończyce – Niedźwiedź
 2. Remont drogi Szczepanowice – Polanowice

Przewidywany kolejny nabór w lipcu – Czechy i Granów.

Wnioski złożone do Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego dotyczące BRD:

 1. Wykonanie peronu przystankowego w Muniakowicach
 2. Wykonanie zatoczek autobusowych na ul. Kolejowej
 3. Malowanie oznakowania poziomego na drogach Januszowice, Kacice, Prandocin Wysiołek
 4. Montaż znaków kasetonowych D6 doświetlających przejścia dla pieszych na drodze Kocmyrzowskiej w Niedźwiedziu i w Polanowicach Kolonia
 5. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Szczepanowicach

 Wniosek złożony do Zarząd Dróg Wojewódzkich – budowa chodnika Brończyce - Waganowice

Przetargi:

 1. Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2021 r.

Wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych  Niedźwiedź 63, 32-090 Słomniki 

Wartość zadania: 169 550 zł (4,44 za 1 litr ON, 4,42 za 1 litr Pb) brutto

 1. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki wskazanymi przez Zamawiającego oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2021 r.

Wykonawca: PLAMA Jan Michalski Racławice 91 32-222 Racławice. Wartość zadania: do 51168,00zł brutto (np. 2337,00 zł brutto pies, 1230 zł brutto kot, suka ze szczeniętami 5535zł brutto)

 1. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki wskazanych przez Zamawiającego w 2021 r.

Wykonawca: PLAMA Jan Michalski Racławice 91 32-222 Racławice

Wartość zadania: do 7582zł rocznie /280,80 zł brutto za 1 interwencję/

 1. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach dla Gminy Słomniki – na rok 2021.

Wykonawca: Konkret Plus Leszek Ozioro ul. Chałubińskiego 44  25-619 Kielce. Wartość zadania: 13830,23zł brutto

 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy w 2021r.

Wykonawca: Technika Sp. z o.o. ul. Marcelińska 92,  60-324 Poznań. Wartość zadania: 330 480zł

 1. Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w okresie od podpisania umowy do 30 VI 2022 r.: rozstrzygnięcie 08.02.2021r.
 2. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej przy Samorządowym Przedszkolu w Słomnikach gmina Słomniki w roku 2021:

Produkty mleczne, mięso wieprzowe i wołowe, drób, wędliny, pieczywo i produkty piekarskie - Sklep Spożywczo Monopolowy U Violi  mgr inż. Violetta Kanik Rynek 32,  32-090 Słomniki.

Warzywa i owoce - Helena Lech  Miłocice 126, 32-090 Słomniki

Ryby i mrożonki -  Widan Polska Sp. z o.o. Sp.K. ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl

Jaja, owoce cytrusowe, różne produkty spożywcze -  FHU GRANEX ul. Poniatowskiego 40, 32-090 Słomniki

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-  VI etap
 2. W trakcie opracowania jest specyfikacja przetargowa dotycząca budowy świetlicy wiejskiej w Orłowie
 3. Przekazano pomieszczenia użytkownikom w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu ( pomieszczenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Ratajowa i filii Biblioteki Miejskiej)
 4. Montaż 4 wiat przystankowych przy drodze E7 (Wężerów i Prandocin Wysiołek)
 5. Przekazano pompę do wody dla OSP Smroków sfinansowaną przez Marszałka WM
 6. Podpisano umowę na wykonanie programu konserwatorskiego wraz z kosztorysem dotyczącego remontu kapliczki Matki Bożej w Rynku w Słomnikach. Program jest niezbędny do uzyskania dofinansowania w ramach programu Małopolskie Kapliczki 2021.
 7. W trakcie przygotowania jest specyfikacja do przetargu na organizację linii autobusowej Słomniki – PKP Niedźwiedź przez Trątnowice i Szczepanowice
 8. W trakcie przygotowania jest specyfikacja do przetargu na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu Gminy Słomniki – SIWZ zostanie przesłany radnym do konsultacji
 9. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

                  - wnioski złożone w styczniu 2021 – 18;   w grudniu – 11 wniosków

                  - wnioski  oczekujące na uzupełnienia mieszkańców:  17

                  - wydane zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego w grudniu 2020 roku(dofinansowanie podwyższone):   12, w styczniu 2021r. - 5

 1. Kontrole interwencyjne palenisk i kontrole wysypisk śmieci

                 Przez portal ekointerwencja wpłynęło łącznie 32 zgłoszenia na dzień 26.01.2021r.:

                - 22 zgłoszenia  dotyczących zanieczyszczenia powietrza,

                - 10 zgłoszeń dotyczących odpadów.

                - wykonano 38 kontroli palenisk.

               - wykryto naruszenie w 7 przypadkach, z uwagi iż były to pierwsze zgłoszenia  

               właścicieli budynków pouczono o zakazie spalania śmieci w domowych paleniskach.

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- montaż dekorów świątecznych

- układanie płytek w pomieszczeniach zajmowanym przez  CARITAS w budynku ul. Tadeusza Kościuszki 64

- naprawa lamp oświetleniowych w parku Rynek w Słomnikach

- naprawa dróg asfaltem na zimno

-  naprawa i montaż znaków drogowych oraz barier drogowych

- naprawa masztów na flagi   na Rynku i przy budynku Urzędu

- naprawa rynny na budynku Urzędu

- malowanie pomieszczeń  w budynku starej szkoły w Słomnikach

- odśnieżanie i posypywanie chodników  przy budynku Urzędu

- odśnieżanie terenów gminnych przy starej szkole w Słomnikach i terenie LKS Słomniczanka

- demontaż przystanków autobusowych 4 szt.

- obcinka drzew na Rynku  oraz ulicy Słowackiego w Słomnikach

- czyszczenie chodnika  ulica Słowackiego

- rozwóz Głosu Słomniki do punktów na terenie gminy

- prace porządkowe na terenie Skateparku

- naprawa toalet i drzwi  w mieszkaniach socjalnych ul. T. Kościuszki 53

- czyszczenie przewodów wentylacyjnych w budynku starej szkoły w Słomnikach, budynku LKS Słomniczanka

- montaż kratek wentylacyjnych na dachu budynku Urzędu

- malowanie trzech sal w szkole w Waganowicach

 

 Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel