A A A
Pałac w Niedźwiedziu

Klasycystyczny pałac w Niedźwiedziu

Pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku położony w dziewiętnastowiecznym parku. Pałac ostatecznie ukończono w roku 1808. Jest to budowla jednopiętrowa, podpiwniczona. Pałac jest prostokątny, dwutraktowy z okrągłym rozalitem od ogrodu i płytkim od zajazdu, przy którym czterokolumnowy portyk z trójkątnym frontonem z herbem Leliwa — Wodzickich.

Kosciół w Prandocinie

Świątynię w Prandocinie wzniesiono na początku XII w. Jej fundatorem był wielki możnowładca Prandota Stary — protoplasta rodu Odrowążów. Pierwsza wzmianka w dokumentach pochodzi z 1222 r. jako własność cystersów z Mogiły, budowla pełniła wówczas funkcję obronną.

Kapliczka w Sosnówce

W pobliżu Prandocina w Gminie Słomniki, gdzie obejrzeć można wspaniały romański kościół, warto udać się na północ do Sosnówki, gdzie na obrzeżach rozległego lasu, tuż obok drewnianej leśniczówki,  znajduje się kapliczka przydomkowa oraz obelisk ku czci bohaterów powstania styczniowego, którzy obozowali w tym miejscu  w okresie walk.