A A A
Zastępca Burmistrza

Michał Chwastek

Urodził się w 1976 r. w Proszowicach. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa. Po studiach pracował w instytucji wdrażającej środki europejskie na stanowisku związanym z weryfikacją wniosków i biznesplanów.

Funkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje od 2006 r. Jest współautorem wielu opracowań, studiów wykonalności, planów odnowy oraz programu rewitalizacji. Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny z ramienia samorządu. Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. Pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki. Laureat wielu nagród, w tym statuetki „Złoty Kłos” za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Ukończył studia podyplomowe „Doradztwo Podatkowe” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu środków pomocowych dla rolnictwa „Agro-Unia” na Akademii Rolniczej w Krakowie. Ma otwarty przewód doktorski na Akademii Rolniczej w Krakowie.

Uzyskał uprawnienia audytora wewnętrznego, zdając Egzamin Państwowy w Ministerstwie Finansów, także samodzielnego księgowego nadane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada ponadto uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie maszyn, urządzeń i środków transportu, ekonomiki i organizacji produkcji oraz ochrony środowiska nadane przez SITR.

Pasjonuje się ekologią i zdrową żywnością. Ma żonę, córkę i syna.