A A A
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać i szukają wsparcia finansowego na ten cel mogą korzystać z oferty Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W Małopolsce działa wiele instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Jedną z nich jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw Centrum przewiduje m.in.

  • udzielanie dotacji na inwestycje rozwojowe;
  • wsparcie przedsiębiorstw służące promowaniu produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, wsparcie powstawania i rozwoju wspólnych przedsięwzięć kooperacji i sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów;
  • wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących specjalistyczne usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
  • wsparcie finansowe rozbudowy systemów zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym wsparcie tworzenia nowych i wzmacniania istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

Zobacz, jakie są w tym roku nabory  wniosków na dofinansowanie projektów dla sektora przedsiębiorców – tutaj.

Kto mógł otrzymać wsparcie w ramach „Gospodarki Regionalnej Szansy” ?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • instytucje otoczenia biznesu
  • organizacje pozarządowe
  • jednostki naukowe
  • szkoły wyższe

Gdzie szukać informacji?

Fundusze Europejskie W Małopolsce

Treści dotyczące perspektywy na lata 2007-2013 dostępne są pod adresem www.fundusze20072013.malopolska.pl

 Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Krakowie ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej) 30-552 Kraków

Punkt Konsultacyjny - tel. 12 616 06 26 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

ul. Lubicz 25 31-503 Kraków; tel. 12 629 80 40, 12 629 80 94 http://www.arimr.gov.pl/

 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013)

ul. Plac na Stawach 1 30-107 Kraków, tel. 12 42 29 892, 12 42 27 110 http://www.pokl.wup-krakow.pl/


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (dotacje w ramach Programu Operacyjnrgo Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców) ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków tel. 12 617 66 36 www.marr.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku m.in. w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego roli Instytucji Zarządzającej dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. MCP wdrażając II Oś Priorytetową MRPO - Gospodarkę Regionalnej Szansy, odpowiada za udzielanie szczegółowych informacji na temat możliwości wsparcia beneficjentów w ramach tej osi, nabór i ocenę wniosków oraz cały proces nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji i rozliczeniem projektu. Celem MCP jest sfinansowanie najlepszych projektów wpływających w największym stopniu na rozwój gospodarczy regionu. Więcej o tej instytucji – tutaj,