A A A
Administracja podatkowa

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 08.06.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu położonego w Słomnikach, ul.  Świerczewskiego 4:

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 5

MGCK Słomniki

Centrum Kultury w Słomnikach organizuje w dniu 27 sierpnia 2016r. na stadionie  LKS Słomniczanka imprezę pn. Stacja Słomniki- pociąg do muzyki.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.