A A A
Stacja uzdatniania wody w Kacicach

Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Kacicach, obsługuje ona większość sołectw oraz miasto Słomniki. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększa się bezpieczeństwo dostaw wody, jej jakości, a dzięki zastosowaniu nowych pomp - także ilości.

Remont dróg rolniczych

W sześciu miejscowościach gminy Słomniki zmodernizowano kolejne odcinki dróg rolniczych. Dzięki przeprowadzonym pracom dojazd do pól jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Kapliczka w Janikowicach

Dbamy o  miejsca pamięci w naszej gminie: po renowacji nagrobków bohaterów walk powstania styczniowego Mateusza Grzybczyka i porucznika Gustawa  Kobylskiego na cmentarzu w Słomnikach  odnowiono piękną kapliczkę św. Antoniego w Janikowicach. Trwają prace przy kapliczce Matki Bożej w Słomnikach na ul. Kościuszki 64.

Droga w Polanowicach

Kolejnym zmodernizowanym odcinkiem sieci drogowej jest droga gminna nr 601777K w Polanowicach. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 111 492,00 zł.

Droga w Kacicach
14 września uroczyście otwarto drogę powiatową nr 2141K „Przestańsko–Kacice–Słomniki",  po przebudowie w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice.