A A A
Remont drogi Czechy-Kępa

Poprawa jakości połączeń drogowych to jeden z priorytetów władz naszej gminy. Kolejnym zmodernizowanym odcinkiem sieci drogowej jest droga gminna Kępa–Czechy. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 132 000 zł.

Kanalizacja ul. Mirka

Zakończył się drugi etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej ul. Mirka w  Słomnikach – Prandocin Wysiołek – Januszowice. Od sierpnia mieszkańcy będą mogli przyłączać się do sieci.

Droga rolnicza

Podpisano umowy na  remont dróg rolniczych w 6 miejscowościach, dzięki przeprowadzonym pracom rolnicy będą mieli wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do swoich pól.

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Burmistrz Paweł Knafel odebrał symboliczny czek potwierdzający przyznanie dofinansowania w kwocie 4 130 328 zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wręczył go Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki.

Budowa S7

Zakończenie budowy „naszego” odcinka S7 Szczepanowice–Widoma planowane jest w 2021 r. Nową drogą ekspresową samochody będą mogły jeździć z prędkością 120 km na godzinę.