A A A
Droga w Kacicach
14 września uroczyście otwarto drogę powiatową nr 2141K „Przestańsko–Kacice–Słomniki",  po przebudowie w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice.
 
Droga ta stanowi bezpośredni dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej w Januszowicach i łączy się z drogą krajowa nr 7. W ramach inwestycji m.in.  został przedłużony chodnik, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, oświetlono przejście dla pieszych, wykonano odwodnienie. Koszt przebudowy to 4 434 591,96 zł, w tym 3 074 840,72 zł pochodziły z dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast pozostała kwota to współfinansowanie powiatu krakowskiego (708 699,62 zł) oraz Gminy Słomniki (651 051,62 zł).
Obecni w czasie uroczystości sołtysi wsi, na terenie których leży droga oraz radni Rady Miejskiej w Słomnikach, mówili, jak jest ona ważna dla lokalnej społeczności. Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel podkreślił jej znaczenie dla rozwoju Strefy Aktywności Gospodarczej, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy.
Na uroczystości byli obecni m.in. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka,  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski, Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz.
 
Foto: Starostwo Powiatowe w Krakowie