A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 18.03.2016 – 28.04.2016

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. MGCK – Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu uczniów ze Szkoły w Kacicach
 2. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 3. Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 4. Posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR
 5. Spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego z autorami projektu drogi Kocmyrzowskiej – uwagi do koncepcji
 6. Spotkanie w Biurze Rozwoju Krakowa na temat planu zagospodarowania przestrzennego – odpowiedź na wniosek rolny dotyczący części północnej gminy
 7. Udział w Europejskim Kongresie Samorządów oraz w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
  • przygotowania do ŚDM
  • rządowe inwestycje drogowe – S7
  • programy rewitalizacji gmin
 8. Tytuł Lidera Małopolski dla Przedszkola w Słomnikach
 9. Spotkanie z Prezesem Małopolskiej Hodowli Roślin – inwestycje drogowe w HBP Polanowice
 10. Spotkanie z Dyrektorem Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – regulacja stanu prawnego Młynówki
 11. Udział w Forum Samorządów i Przedsiębiorczości powiatów monachijskiego, wielickiego i krakowskiego

 

Inwestycje drogowe:

 1. Mosty:
  • Odebrano most w Miłocicach (do p. Sowy) – firma: Mosty Tarnobrzeg Sp. z o. o. z Tarnobrzega
  • Od maja będzie wykonywany remont mostu w Miłocicach (duży) – firma: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z Nowego Sącza
  • W trakcie remontu jest most w Smrokowie – firma: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z Nowego Sącza
 2. Podpisano umowę na remont cząstkowy dróg gminnych z wykonaniem do 31.05.2016r. Wykonywała będzie firma: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych, Władysław Janik z Olkusza za kwotę 44.034,00 zł.
 3. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłosił przetargi na drogi powiatowe realizowane w ramach inicjatyw samorządowych.
 4. Trwa remont cząstkowy dróg powiatowych.
 5. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wybrał do realizacji zadań zgłoszonych przez gminę /chodniki przy drogach wojewódzkich w Waganowicach, Brończycach i Miłocice – Wesoła/
 6. Zlecono przygotowanie dokumentacji na drogi w HBP Polanowice oraz parkingi przy PKP Niedźwiedź, Słomniki Miasto i Słomniki 

 

Akty notarialne:

 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 27,85m2 na oś. Świerczewskiego 8/59 na rzecz najemcy za kwotę 18 200 zł
 • Wymiana działek  nr 636/5 o pow. 0,0317ha, nr 637/6 o pow. 0,0629ha o łącznej wartości 52 238zł, na działkę nr 638/3 o pow. 0,0989ha o wartości 54 613zł  w Słomnikach
 • Nieodpłatne nabycie działki nr 134/3 o pow. 0,1516ha o wartości 72 965zł od Kółka Rolniczego w Zaborzu

 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach w 2016 r.

 1. Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Zagaje Smrokowskie:
  • w trakcie badania ofert i uzupełnień przez oferentów/wykonawców – szacunkowy koszt 350 000zł
 2. Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Lipna Wola:
  • w trakcie badania ofert i uzupełnień przez oferentów/wykonawców – szacunkowy koszt 220 000zł
   Wybór oferenta na oba zadania do końca kwietnia 2016 roku
   Termin realizacji zadań do 30.10.2016
 3. Dokumentacja na zadania kanalizacyjne:
  Podpisano umowy z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji technicznej na zadania:
  • budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Bema/Kościuszki
  • budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słomniki pomiędzy ul. Poniatowskiego a os. Świerczewskiego
   Łączny koszt – 45 000 zł
   Termin przygotowania dokumentacji – grudzień 2016
 4. Modernizacja sieci wodociągowej w Wężerowie – koszt ok. 100 000 zł
 5. Z oszczędności poprzetargowych wykonana zostanie modernizacja zbiornika w Trątnowicach oraz dobudowa zbiornika i przepompowni w Polanowicach – koszt ok. 230 000zł

 

Złożone wnioski i pozyskane dotacje:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Złożone zostały karty projektów  (karty otrzymały pozytywną ocenę podczas oceny formalnej)

 • Budowa kąpieliska wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego stawu w miejscowości Januszowice,
 • Tereny rekreacji i wypoczynku nad rzeką Szreniawą w Słomnikach

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Dofinansowanie Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach w kwocie 1.200.000,00 zł

Konkurs Małopolskie Remizy 2016

Remont remizy OSP Waganowice – przyznane dofinansowanie 25 817,00 zł

Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słomniki – 80 000zł

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia w Słomnikach
 2. Wykonano konserwację i czyszczenie boiska poliuretanowego oraz piłkarskiego na Orliku w Prandocinie Wysiołku ( wraz z dosypaniem granulatu)
 3. Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do likwidacji szkody po podpaleniu wiaty w Polanowicach oraz przestrzeleniu szyby w szatni
 4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku na starodrożu w Orłowie na świetlicę wiejską
 5. Podpisano umowę na dokumentację dobudowy oświetlenia ulicznego Zagaje Smrokowskie koło Kaplicy
 6. Podpisano umowę przyłączeniową na dobudowę oświetlenia w m. Ratajów przy drodze Kocmyrzowskiej
 7. Dokonano zgłoszenia wykonywania robót w Starostwie Powiatowym w Krakowie dla dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Czechach
 8. Zlecono wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiedziu
 9. Rekultywacja terenów zielonych na Rynku – przez ZGKiM w Słomnikach

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • malowanie pomieszczeń w budynku starego przedszkola przy ulicy Kościuszki
 • malowanie sal w szkole w Smrokowie
 • malowanie linii drogowych  przy budynku Urzędu
 • sprzątanie po pożarze w Polanowicach
 • zdjęcie ogrodzenia przy Agronomówce w Prandocinie
 • porządkowanie mieszkania „ Wspólnota Mieszkaniowa” Słomniki ulica Kolejowa
 • koszenie trawy przy nowym przedszkolu w Słomnikach
 • malowanie sufitu w Sali gimnastycznej przy szkole w Słomnikach lakierem ogniochronnym
 • sprzątanie boiska „ ORLIK” na kompleksie Słomniczanka
 • łatanie dziur w drogach asfaltem na zimno
 • ustawianie znaków drogowych

 

Informacja na temat realizacji programu 500+ na dzień 22.04.2016r.:

 • liczba wniosków złożonych – 676
 • liczba wydanych decyzji – 411
 • wypłacono świadczenia dla 277 dzieci na kwotę 138 500zł
 • złożono zapotrzebowanie na środki w wysokości 360 500zł

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel