A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 29.04.2016 – 23.06.2016

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3Maja
 2. Święto Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prandocinie
 3. Zawody o Puchar Burmistrza Gminy Słomniki – rozpoczęcie sezonu wędkarskiego na stawie w Januszowicach
 4. Walne Zebranie MGZSSKF- wybory nowych władz i uchwalenia programu działania na kolejną kadencję
 5. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie S7
 6. Udział w Forum Subregionalnym – kwalifikacja wstępna wniosków
 7. MGCK – wystawa Ludzie Wieczności
 8. Udział w Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 9. VIII Międzyszkolny Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych
 10. Uzgodnienia w ZDPK w sprawie projektów dróg powiatowych
 11. Festiwal Piosenki Religijnej
 12. 10 lecie Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Publicznej
 13. Noc Bibliotek w BP w Słomnikach
 14. Festyn Rodzinny w Waganowicach
 15. Festyn Rodzinny w Niedźwiedziu
 16. Piknik Kazimierzowski w Słomnikach
 17. 5 Festiwal Gotki Krakowskiej w Skale
 18. Spotkanie ze Starostą Krakowskim w sprawie organizacji ŚDM
 19. Walne Zebranie LGD Jurajska Kraina
 20. Konferencja na temat programu LIFE – uroczyste uruchomienie programu
 21. Program partycypacji społecznej w działaniach samorządowych – Kolaborator
 22. OSP Niedźwiedź – pokaz dla dzieci przedszkolnych
 23. Dzień Młodego Obywatela – debata „Czy polskie społeczeństwo jest obywatelskie”
 24. Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Niedźwiedziu
 25. Powiatowa Rada Zatrudnienia
 26. Turniej Piłkarski Jurajskie Euro
 27. Jubileusz 150 lecia orkiestry dętej w Prandocinie
 28. Walne Zebranie SGiPM
 29. Zmiana na stanowisku Komendanta Posterunku Policji w Słomnikach.

 

Inwestycje drogowe:

I. Mosty:

Zakończono prace związane z remontem mostu w Smrokowie – firma: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z Nowego Sącza za kwotę: 307.102,24 zł

W trakcie remontu most w Miłocicach (duży) – firma: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z Nowego Sącza za kwotę: 453.845,41 zł

II. Zakończono prace związane z remontem cząstkowym dróg gminnych przez firmę: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych, Władysław Janik z Olkusza za kwotę 49.464,94 zł.

III. Sprawdzanie dokumentów przetargowych na drogi gminne:

Zad.1 Remont dróg rolniczych:
„Prandocin do pól – Prandocin do Reraka”
„Niedźwiedź do pól – Niedźwiedź do Samburskiego”

Zad. 2 Przebudowa i remont dróg gminnych:
„Polanowice od Osucha do Jagły”
„Janikowice w lewo od Cerka”
„Słomniki, ul. Krótka”
„Niedźwiedź k. Jeżowej”

Zad. 3 Przebudowa i remont dróg gminnych:
„Chodnik na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8”
„Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice – Smroków (działka gminna)”
„Plac manewrowy w m. Niedźwiedź”

 

Inwestycje małe:

 1. Odtworzono rów na długości 1200m w m. Czechy (droga na Kol. Niegardów).
 2. Dowieziono ziemię z rozplantowaniem przy świetlicy w Kępie
 3. Uporządkowano z kamienia i gruzu oraz odczyszczono parking przy stacji PKP w Niedźwiedziu
 4. Trwają prace związane z uporządkowaniem parkingu przy stacji PKP Słomniki (Kolejowa)
 5. Trwają prace związane z wykonaniem nowego parkingu przy stacji PKP w Smrokowie
 6. Trwają prace związane z udrożnieniem drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Trątnowice

 

Drogi powiatowe:

Podpisano umowę z firmą Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD, Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe na modernizację dróg powiatowych:
2160K w m. Czechy, 2160K w m. Szczepanowice, 1260K w m. Prandocin (Borek) na kwotę: 698.624,42 zł

Ogłoszono przetarg na modernizację ul. Lelewela i ul. Łokietka w Słomnikach. Rozstrzygnięcie przetargu 07.07.2016r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

W miesiącu lipcu będzie wykładany m.p.z.p. dla północnej części gminy Słomniki – wstępnie od 8 lipca do 5 sierpnia. Część południowa gminy jeszcze jest u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Akty notarialne:

 • Umowa zamiany działek położonych w Prandocinie między Gminą Słomniki a Krakowską Spółdzielnią Mleczarską
 • Umowa kupna przez Gminę Słomniki działki nr 269/1 o pow. 0,2359ha w Waganowicach za kwotę 70 000zł

 

Złożone wnioski:

PROW 2014 – 2020 – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Wniosek nr 1: - Sosnówka, Ratajów-do cmentarza, Czechy – Niegardów, Szczepanowice

Wniosek nr 2: - Muniakowice, Wesoła-Kacice, Ratajów szkoła-do sklepu, Szczepanowice-Skrzeszowice

 

Przetargi rozstrzygnięte:

Zorganizowanie Kolonii w miejscowości nadmorskiej w roku 2016 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Wykonawca: CARITAS Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
Wartość zadania: 37500zł
Termin realizacji: 01.08-14.08.2015

Naprawa wiaty na obiekcie sportowym w Polanowicach

Wykonawca: Elektromal Cebula Józef , Rajsko1, 32-822 Strzelce Wielkie
Wartość zadania: 4365 zł
Termin realizacji: do 17.06.2016 - wykonano

Oświetlenie placu zabaw w Słomnikach ulica Wyspiańskiego-Norwida.

Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa ELDO , Jacek Mucha,  Kępa 131A, 32-075 Gołcza
Wartość zadania: 7800zł
Termin realizacji : 14.06.2016 - wykonano

 

Przetargi ogłoszone

Zadanie I: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Smrokowie

Zadanie II: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kacicach

Składanie ofert do 01.07.2016

Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz do Zespołu Szkół w Prandocinie  w roku szkolnym 2016/2017.

Składanie ofert do 20.06.2016 – trwa rozpatrywanie ofert

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia ( zakończenie I Etapu 30.06.2016 roku)
 2. PINB w Krakowie  oraz KM PSP w Krakowie przeprowadziły kontrolę obiektów   przed ŚDM.
 3. Zamówiono urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ulicy Norwida-Wyspiańskiego
 4. Zgłoszono budowę oświetlenia ulicznego  w Polanowicach od jednostki wojskowej do lasu  w Starostwie Powiatowy w Krakowie
 5. Zebrano i wywieziono do utylizacji 78 ton azbestu
 6. Uruchomienie naboru na wymianę pieców

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • remont mieszkania komunalnego w Słomnikach ulica Kolejowa
 • malowanie pomieszczeń GOPSu
 • remont mieszkania socjalnego w Polanowicach
 • układanie płytek w remizie w Muniakowicach oraz malowanie ścian
 • malowanie przęseł ogrodzeniowych dla placu zabaw w Niedźwiedziu
 • naprawa urządzeń zabawowych plac zabaw ulica Norwida- Wyspiańskiego
 • montaż ogrodzenia przy placu zabaw w Polanowicach na stadionie sportowym
 • montaż znaków drogowych
 • prace porządkowe przy obiektach komunalnych (koszenie trawy)

 

Informacja na temat realizacji programu 500+ na dzień 15.06.2016r.:

 • liczba wniosków złożonych – 945
 • liczba wydanych decyzji – 907
 • wypłacono świadczenia dla 1348 dzieci na kwotę 2 000 000zł

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel