A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 5.02.2016–17.03.2016

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 

 1. MGCK – Koncert dla Przyjaciół
 2. Jubileusz 150-lecia KGW w Proszowicach
 3. Święto Kobiet w Ratajowie – Stowarzyszenie KobRa
 4. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski:
  • spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej
  • program LIFE /brak finansowania ze strony NFOŚiGW/
  • program 500+ /problem osób pracujących zagranicą/
  • przygotowania do Światowych Dni Młodzieży
  • aktualne nabory do programu subregionalnego i reg. oraz PROW-u
  • dyscyplina finansów publicznych
 5. Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
 6. Zakończenie cyklu zebrań sprawozdawczo -wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych – w przygotowaniu Zarząd Gminny i Zjazd Gminny
 7. Konsultacje w sprawie Map Zagrożeń – POLICJA
 8. Spotkanie z Zarządem Powiatu
  • zmiany w prawie budowlanym
 9. Spotkanie ze Starostą Krakowskim oraz Dyrektorem MORD w Krakowie
 10. Spotkanie w Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie
 11. Komisja BRD powiatu krakowskiego – akceptacja nowej organizacji ruchu na Rynku

Uzgodnienie zgłoszonych zadań:

 • remont schodów na ul. Poniatowskiego
 • montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul. 29 Listopada
 • usunięcie drzewa na ul. Kolejowej
 • oznakowanie miejscowości Prandocin Iły i Prandocin
 • ograniczenie prędkości w Polanowicach
 • zamontowanie poręczy w Prandocinie
 • ustawienie lustra drogowego w Prandocinie Wysiołku
 • wymalowanie przejścia dla pieszych w Muniakowicach i Prandocinie przy szkole /bez czerwonego tła/

 

Podpisano umowy na remont 3 mostów:

 • Remont mostu w Miłocicach (do p. Sowy) – firma: Mosty Tarnobrzeg Sp. z o. o. z Tarnobrzega za kwotę 46.235,20 zł – trwają już prace
 • Remont mostu w Miłocicach (duży) – firma: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z Nowego Sącza za kwotę: 453.845,41 zł
 • Remont mostu w Smrokowie – firma: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z Nowego Sącza za kwotę: 307.102,24 zł

 

Ogłoszono przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych z wykonaniem do 31.05.2016 r.

 

Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na remont i przebudowę dróg gminnych:

 1. „Niedźwiedź do pól k. Samburskiego”
 2. „Polanowice od Osucha do Jagły”
 3. „Prandocin do Reraka”
 4. „Janikowice w lewo od Cerka”
 5. „Czechy przy domkach”
 6. „Parking przy szkole w Kacicach”
 7. Słomniki, ul. J. Kilińskiego
 8. Słomniki, ul. Strzelecka
 9. Słomniki, ul. S. Staszica
 10. Słomniki, ul. Zamknięta
 11. Słomniki, ul. Krótka
 12. Wykonanie chodnika na ul. Świerczewskiego w Słomnikach i przy bl. nr 8
 13. Wykonanie chodnika przy ul. Norwida w Słomnikach
 14. "Niedźwiedź k. Jeżowej"

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Rozstrzygnięto przetarg na budowę przychodni zdrowia w Słomnikach.

Wykonawca: Ekokaloria Budownictwo PKB Sp. z o.o. SKA, ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce

Wartość zadania: 5 700 000 zł

 

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w roku 2016.

Wykonawca: Alba Południe Polska Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, Dąbrowa Górnicza

Wartość zadania: 38 000zł

 

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w roku 2016.

 Wykonawca: Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych E. Mazur, Polanowice 17a

Wartość zadania: 15000zł

 

 1. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice w 2016r.

Wykonawca: Firma SGS Polska  Sp. z o.o. , ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

Wartość zadania: 5000zł

 

 1. Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji – dofinansowano 23 zadania na łączną kwotę 315 700 zł

 

Akty notarialne:

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości od ANR Rzeszów – działki nr 172/9 172/43, 172/50, 172/55, 172/59, 172/57, 172/52, 172/49 o łącznej pow. 0,6002ha o wartości 122 936,00zł

Przejęcie przez Gminę Słomniki z mocy prawa działki drogowej  nr 134/6 o pow. 0,0162ha położonej w Zaborzu

Przejęcie przez Gminę Słomniki z mocy prawa działki drogowej nr 638/4 o pow. 0,0092ha w Słomnikach

 

Złożone wnioski:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 • Bezpieczna Małopolska 2016 – Zakup umundurowania do działań bojowych - OSP Niedźwiedź (3 komplety) i OSP Waganowice (2 komplety)

Wartość działania 15.000,00 zł  – dofinansowanie 7.500,00 zł

 • Małopolskie Remizy 2016 – Remont remizy OSP Waganowice

Wartość działania 68.251,00 zł – dofinansowanie 32.124,00 zł

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • Bezpieczny Strażak edycja 2016 – Zakup umundurowania do działań bojowych, po 1 komplecie dla: OSP Słomniki, OSP Miłocice, OSP Wężerów

Wartość działania 9.000,00 zł – dofinansowanie 4.500,00 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020

Złożone zostały karty projektów do:

 • Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
 • Szkoła w Kacicach
 • Szkoła w Smrokowie

           Łączna wartość zadania ok. 600 000,00zł – dofinansowanie 350 000,00zł

 • Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne SPR – Budowa drogi gminnej w Wężerowie

Łączna wartość zadania 5 800 000,00zł – dofinansowanie 4 300 000,00zł

/Powiat złożył wnioski na drogi w Zaborzu, Kocmyrzowską oraz drogę  Prandocin–Januszowice–Kacice/

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013

Działanie 6.1 Rozwój Miast; Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych

Dofinansowanie Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach w kwocie 1.200.000,00 zł (wniosek o dofinansowanie złożony 11.03.2016 w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie)

 

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 14.03.2016 zostało przygotowane i wysłane do NFOSiGW końcowe rozliczenie w ramach programu Lemur pożyczki oraz dotacji na budowę Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach

 

Sprawy bieżące:

 1. Zlecono wykonanie projektu przebudowy boiska asfaltowego przy Szkole w Kacicach
 2. Uruchomiono kotłownię gazową w budynku MGCK
 3. Opracowano specyfikację na przetarg dotyczący ubezpieczenia mienia gminny i jednostek podległych (wykaz  i charakterystykę budynków, wartości mienia)

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • układanie płytek w kotłowni w Szkole w Niedźwiedziu
 • malowanie kotłowni w budynku MGCK Słomniki
 • malowanie 3 pomieszczeń w budynku administracyjnym ul Kościuszki 64
 • ustawianie znaków drogowych
 • naprawa dróg asfaltem na zimno ( zużyto 1,6 ton)
 • naprawa lamp parkowych na Rynku w Słomnikach
 • obcinka gałęzi przy drogach  gminnych
 • sprzątanie ulicy Grunwaldzkiej w Słomnikach
 • montaż tablic informacyjnych
 • naprawa pobocza drogi gminnej w Lipnej Woli
 • naprawa dachu budynku socjalnego Słomniki Ulica Kościuszki 53
 • zdjęcie ozdób choinkowych na Rynku w Słomnikach
 • naprawa barierek na moście w Niedźwiedziu
 • montaż barierki na przepuście w Niedźwiedziu
 • przełożenie kostki brukowej na Rynku w Słomnikach

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel