A A A
XXII sesja

29 października br. odbyła się zdalna XXII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Słomnikach.

Uchwały przyjęto podczas tej sesji to  m.in.:

 • Uchwała nr XXII/283/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki, dla terenów produkcyjnych w północno-zachodniej części miejscowości Czechy.
 • Uchwała nr XXII/284/20 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, informacja dotyczy m.in. wyników egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Uchwała nr XXII/285/20 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.
 • Uchwała nr XXII/289/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała nr XXII/290/20 w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 • Uchwała nr XXII/291/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020r.
 • Uchwała nr XXII/292/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2020–2035.
 • Uchwała nr XXII/293/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 października 2020r. w sprawie użyczenia budynku hali sportowej w Słomnikach ul. Jana Pawła II 9 oraz boiska sportowego (orlika) położonych na działkach nr ewid. 640/5 i 640/6.

Wszystkie uchwały są dostępne TUTAJ.

Na stronie slomniki.pl została opublikowana Informacja Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 24.09.2020 – 29.10.2020.

W minionym czasie Burmistrz uczestniczył m.in. w wideoforum Wójtów i Burmistrzów Małopolski oraz w wideokonferencji ze Starostą krakowskim na temat współpracy w zakresie realizacji Inicjatyw Samorządowych. Z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa omawiał problem uzgodnień przebiegu gazociągu w drogach i działkach prywatnych. 

Gmina otrzymała negatywną opinię Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia nowej linii autobusowej Zielenice – Słomniki – Trątnowice – Kocmyrzów – Czyżyny.

Złożono  wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące projekty:

 • budowa świetlicy w Orłowie,
 • modernizacja Rynku w Słomnikach,
 • budowa ujęcia wody w Wężerowie SAG,
 • budowa nowych ulic w Słomnikach.

   Złożono wnioski do LGD Jurajska Kraina na następujące projekty:

 • budowa placów zabaw w Wesołej i w Prandocinie – Iły,
 • rewitalizacja parku w Rynku w Słomnikach i placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej.

Odnawiamy miejsca pamięci; w trakcie realizacji jest renowacja Kapliczki Batki Bożej przy Urzędzie; zlecono przygotowanie programu konserwatorskiego dla figury Matki Bożej w Rynku.

W tym roku w Święto Odzyskania Niepodległości odbędzie się tylko msza święta, z powodu stanu epidemii pozostałe uroczystości zostały odwołane.

Z powodu stanu epidemii  wszystkie instytucje publiczne działają w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi SANEPID, czasowo zawieszono działalności MGCK, występują duże utrudnienia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli, wprowadzono zdalne nauczanie uczniów klas 4– 8.

Rozstrzygnięte przetargi

1.Wykonanie drenażu poprzecznego boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanki oraz utworzenia bocznych boisk treningowych  (dofinansowanie w ramach MIRS). Wykonawcą jest Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych Polanowice 17a, 32-090 Słomniki; wartość zadania: 203700,80 zł brutto; termin realizacji to 30.11.2020 r.

2.Dostawa oleju opałowego w sezonie zimowym 2020/2021 dla Zespołu Szkół w Waganowicach i Szkoły Podstawowej w Prandocinie. Wykonawcą jest EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Dworska 6, 41-902 Bytom; kwota 2,21 zł brutto za 1 litr oleju opalowego liczonych na 15.09.2020 r. Wartość zadania to 86 346 zł całość, w tym 55 350 zł, Prandocin, 30 996 zł Waganowice.

3.Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki w roku 2021. Wykonawcą jest PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca  6,  35-959 Rzeszów; wartość zadania to 803562,85 zł brutto  (0,2770 netto za 1 kWh).

Inwestycje

 1. Trwają roboty związane z budową  szkoły w Niedźwiedziu, V etap. 
 2. Trwają roboty wiązane z budową kąpieliska w Januszowicach – III etap. Obecnie trwają roboty wykończeniowe i porządkowe. 
 3. Odebrano roboty związane z modernizacją budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu (biblioteka, świetlica). W najbliższym czasie budynek zostanie przekazany użytkownikom.
 4. Odebrano roboty związane z wykonaniem posadzki, belek stropowych i podłogi na poddaszu w budynku remizy OSP w Niedźwiedziu  – w ramach programu Małopolskie OSP 2020.
 5. Zlecono wyburzenie starej mleczarni w Prandocinie Iły; termin realizacji 30.11.2020 r.
 6. Zlecono wykonanie odwodnienia budynku OSP Niedźwiedź; termin realizacji 30.11.2020.

Drogi gminne w realizacji

 • Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Słomnikach.
 • Przebudowa placu manewrowego przy szkole w Kacicach.
 • Utwardzenie terenu w Rynku w Słomnikach (miejsce po szaletach).
 • Remont drogi gminnej 601801K w Wesołej.
 • Remont drogi gminnej na dz. Nr 725 w Wężerowie.
 • Remont drogi gminnej na działce nr 1404 w Słomnikach.
 • Remont drogi gminnej nr 601835K – ul. K. Wielkiego w Słomnikach.

Termin realizacji to 30.10.2020 r.

Drogi powiatowe 

 • Droga powiatowa od E7 do Składu Niedźwiedź /betonówka/ – brak ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu, trwają konsultacje Starosty z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Obrony Narodowej.
 • Wizja lokalna na ul. Poniatowskiego: uzgodnienie remontu wodociągu; uzgodnienie lokalizacji gazociągu; rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników wraz z ujęciem wód opadowych.
 • W trakcie realizacji remont odcinka drogi powiatowej w Januszowicach w stronę Zagaja Smrokowskiego.

Oświetlenie drogowe w gminie – zlecone zadania:

 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego  w  Prandocinie Wysiołku (4 lampy). Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha Krępa 131A, 32-075 Gołcza; wartość zadania: to 14197,64 zł brutto, termin realizacji to 10.12.2020 r.
 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego  w Prandocinie Iły (3 lampy). Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Krzysztof Wojtal Celiny 36, 32-095 Iwanowice; wartość zadania to 8205,33 zł brutto; termin realizacji to 23.11.2020 r.

W omawianym okresie brygada remontowa wykonała takie jak m.in.: łatanie dziur na drogach gminnych asfaltem na zimno; koszenie trawy, wycinka krzaków i drzew, naprawa ramek ogrodzeniowych na terenie skateparku; naprawa lamp parkowych; utylizacja gałęzi i krzaków Słomniki ul. Wiśniowa (krzyż); montaż znaków drogowych; czyszczenie rynien na budynkach gminnych; czyszczenie przystanków; naprawa i montaż znaków drogowych; układanie kostki brukowej na terenie szkoły w Waganowicach; naprawa urządzeń na placach zabaw; malowanie mieszkania socjalnego Słomniki ul. Kościuszki; koszenie trawy i porządki na grobach na cmentarzach.