A A A
Program ochrony powietrza

28 września 2020 r. uchwałą nr XXV/373/20 Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił nowy Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Celem tego Programu jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

Program ochrony powietrza wprowadza działania naprawcze służące szybszej poprawie jakości powietrza w Małopolsce.

 

O czym powinien wiedzieć każdy mieszkaniec:

 1. Wymiana źródeł ciepła

Kotły pozaklasowe, I i II klasy i ogrzewacze pomieszczeń typu kozy, trzony kuchenne będą musiały być wymienione do końca 2022 roku.

Kotły III i IV klasy będą musiały być wymienione do końca 2026 roku.

Wymianie podlegają źródła ogrzewania na paliwa stałe!!!

 1. Nowo instalowane kotły i kominki muszą spełniać normy ekoprojektu.
 2. Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w Małopolsce będzie mogło obejmować:
 • od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji),
 • od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).

UWAGA: Poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji ze środków własnych mieszkańców i eksploatacji kotłów na węgiel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski (standard ekoprojektu).

 

 1. Częstsze kontrole interwencyjne palenisk połączone z inwentaryzacją źródeł ogrzewania prowadzone przez uprawnione osoby.
 2. Każdy mieszkaniec może skorzystać z porady ekodoradcy.
 3. Każdy mieszkaniec otrzyma pomoc związaną z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze
 4. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska oraz osób fizycznych niebędących podmiotem korzystającym ze środowiska:

Plan działań krótkoterminowych

Działania krótkoterminowe wdrażane są w sytuacjach ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, informowania lub dopuszczalnego zanieczyszczeń w powietrzu. Ustalone zostały 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

1 stopień zagrożenia (kod żółty)

Wdrażany, gdy średnie stężenie pyłu PM10 z ostatnich 12 godzin przekroczy 80 µg/m³. Działania krótkoterminowe obejmują:

 • prowadzenie prewencyjnych kontroli spalania odpadów,
 • ograniczenie eksploatacji kominków, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

2 stopień zagrożenia (kod pomarańczowy)

Wdrażany w sytuacji ryzyka przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³). Działania krótkoterminowe obejmują:

 • prowadzenie prewencyjnych kontroli spalania odpadów,
 • ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • ograniczenie stosowania dmuchaw do liści,
 • ograniczenie eksploatacji kominków, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

3 stopień zagrożenia (kod czerwony)

Wdrażany w sytuacji ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m³). Działania krótkoterminowe obejmują:

 • prowadzenie prewencyjnych kontroli spalania odpadów,
 • ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • ograniczenie stosowania dmuchaw do liści,
 • ograniczenie eksploatacji kominków, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • ograniczenie eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe, w przypadku możliwości stosowania alternatywnego ogrzewania,
 • ograniczenia prac budowlanych związanych z emisją pyłu,
 • ograniczenia dla zakładów przemysłowych odwołujące się do pozwoleń emisyjnych,
 • rekomendowane wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej oraz ograniczenie wjazdu pojazdów ciężarowych do centrum Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.