A A A
Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 5 do 8 października 2018r. został rozstrzygnięty pozytywnie.

Liczba dopuszczonych do przetargu - jedna Firma FHU „DANA”

Kwota uzyskana 4040zł.

Przetarg wygrała Firma FHU „DANA” Danuta Kuflowska , Więckowice.

Informacja będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń od dnia 04.10.2018r. oraz ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 04.10.2018r.

Ogłoszenie: Dzierżawa terenu pod karuzele - przetarg