A A A
Inwestycje w poblizu rynku

W centrum Słomnik w ostatnim czasie wykonano kilka inwestycji: to budowa chodnika na ul. Karpackiej, modernizacja ulicy K. Wielkiego oraz rozpoczęcie projektu zagospodarowania miejsca po szaletach na Rynku.

Mieszkańcy ul. Karpackiej, dzięki powstałemu chodnikowi mają wygodne dojście do Rynku; chodnik wykonano na długości ok. 60 m i szerokości 1,5 m; koszt inwestycji wyniósł 28 889,63 zł. W śródmieściu została także zmodernizowana ul. K. Wielkiego, wykonano asfalt na długości 65 m o szerokości 3 m; koszt inwestycji wyniósł 57 506,20 zł. W pierwszym etapie zagospodarowania miejsca po szaletach na Rynku teren wyrównano. uporządkowano i utworzono plac wyłożony kostką brukową; koszt inwestycji wyniósł 41 855 zł.