A A A
PSZOK

Od 5 stycznia rozpocznie działalność nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Niecałej w Słomnikach. Teraz szybko i w komfortowych warunkach będziemy mogli zostawić dodatkowe odpady.

W skład Punktu wchodzi m.in. kompleks z wiatą, gdzie umiejscowione zostały specjalne kontenery na odpady, plac manewrowy wraz z infrastrukturą dla mieszkańców przywożących odpady oraz punkt napraw dla przedmiotów z odzysku.

Inwestycję wykonała firma F.H.U MOL-BUD Dariusz Molong Szczepanowice 57, 32-200 Miechów; jej koszt to 1 792 199,91 zł, w tym dofinansowanie 85 procent ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Zobacz film o 3 najnowszych inwestycjach dla mieszkańców w Gminie Słomniki: Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w Słomnikach; nowe ścieżki pieszo-rowerowe w Gminie Słomniki oraz kąpielisko w Januszowicach.

Co można zostawiać w PSZOK?

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • Papier i tektury,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Metale i Opakowania wielomateriałowe,
 • Szkło,
 • Odzież, tekstylia,
 • Zużyte opony,
 • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • Leki i odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • Baterie i akumulatory,
 • Odpady ulegające biodegradacji zielone,
 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Oleje silnikowe,
 • Styropian opakowaniowy (tacki styropianowe, wzmacnianie opakowań i zabezpieczenie np. sprzętu RTV i AGD, pralek, mebli i innych przedmiotów)

 UWAGA nie ulega zmianie odbiór odpadów sprzed posesji na dotychczasowych zasadach. Osoby, które kompostują odpady nie mogą oddawać odpadów bio do PSZOK.

Limit jednorazowej dostawy odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:

 • do 4 sztuk opon samochodowych, na rok/gospodarstwo
 • do 200 kg odpadów betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów /na rok/gospodarstwo/
 • do 5 worków 120 litrowych styropianu opakowaniowego na rok/gospodarstwo
 • do 5 litrów olejów silnikowych, na rok/gospodarstwo

Czego nie można zostawiać w PSZOK?

 • Nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione
 • Nie będą przyjmowane odpady, jeśli ich ilość lub charakterystyka wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. działalność gospodarcza).
 • Przyjmowane odpady nie mogą być ze sobą zmieszane muszą stanowić osobny sort.

Godziny otwarcia

Odpady od mieszkańców na PSZOK przyjmowane będą przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w następującym porządku:

 • wtorki: 12.00 – 17.00
 • czwartki: 9.00 – 13.00
 • soboty: 8.00 – 13.00

 W  wyjątkowych  sytuacjach  godziny  pracy  PSZOK  mogą  ulec skróceniu.

UWAGA Wyjątkowo w pierwszym tygodniu stycznia PSZOK będzie czynny:

we wtorek 5.01 w godz. 12.00–17.00

oraz sobotę 9.01 w godz. 8.00–13.00.

W kolejnym tygodniu już wg regulaminu.

Jak w praktyce działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów?

Pracownik  obsługujący  PSZOK  dokonuje  identyfikacji rodzajów odpadów komunalnych, weryfikuje ilość zgodnie z limitami, a w przypadku gruzu budowlanego dokonuje  jego ważenia.

Pracownik   obsługujący   PSZOK   nie   wyjmuje   przywiezionych   odpadów   komunalnych  z   pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek  stanowią  odpady niebezpieczne,   które  zostają umieszczone przez  pracownika   obsługującego   PSZOK  w przeznaczonym do tego miejscu

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracownika obsługi PSZOK

Punkt napraw dla przedmiotów z odzysku

Mieszkaniec naszej gminy ma możliwość oddania rzeczy używanych (np. gabaryty, sprzęt AGD) niestanowiących odpadów w celu umożliwienia ich ponownego użycia przez inne osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Przekazany sprzęt zostanie umieszczony wraz ze zdjęciem i opisem na portalu internetowym PSZOK w celu poinformowania zainteresowanych o możliwości bezpłatnego odebrania danego przedmiotu.

O tym, czy przedmiot nadaje się do punktu napraw decyduje pracownik PSZOK, który dokonuje oceny przydatności rzeczy do ponownego użytku. W razie potrzeby dokonuje on też niezbędnych napraw w celu przygotowania przedmiotu do ponownego użycia.

ABC segregacji odpadów w gminie Słomniki – szczegółowy poradnik

Metale i tworzywa sztuczne

WRZUCAMY do żółtego worka/pojemnika

 • butelki po napojach;
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
 • opakowania po produktach spożywczych;
 • plastikowe zakrętki;
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
 • puszki po napojach, sokach;
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
 • złom żelazny i metale kolorowe;
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
 • folia aluminiowa;
 • kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

NIE WRZUCAMY do pojemników na tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów:

 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Szkło

WRZUCAMY do zielonego worka/pojemnika:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY następujących odpadów szkalnych:

 • szkło stołowe – żaroodporne;
 • ceramika, doniczki;
 • znicze z zawartością wosku;
 • żarówki i świetlówki;
 • szkło kryształowe;
 • reflektory;
 • nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
 • termometry i strzykawki;
 • monitory i lampy telewizyjne;
 • szyby okienne i zbrojone;
 • szyby samochodowe;
 • lustra i witraże;
 • fajans i porcelana
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Papier

WRZUCAMY do niebieskiego worka/pojemnika:

 • opakowania z papieru lub tektury;
 • gazety i czasopisma;
 • katalogi, prospekty, foldery;
 • papier szkolny i biurowy;
 • książki i zeszyty;
 • torebki papierowe;
 • papier pakowy.

NIE WRZUCAMY do papieru następujących odpadów:

 • papier powlekany folią i kalka;
 • kartony po mleku i napojach;
 • pieluchy jednorazowe i podpaski;
 • pampersy i podkładki;
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapety;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Odpady „zielone” bio

WRZUCAMY do brązowego worka/pojemnika:

 • gałęzie drzew i krzewów;
 • liście, kwiaty i skoszona trawa;
 • trociny i kora drzew;
 • owoce, warzywa itp.

NIE WRZUCAMY do odpadów „zielonych” następujących odpadów:

 • kości zwierząt;
 • mięso i padlina zwierząt;,
 • olej jadalny;
 • drewno impregnowane;
 • płyty wiórowe i MDF;
 • leki;
 • odchody zwierząt;
 • popiół z węgla kamiennego;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Źródło: gov.pl lx