A A A
Przekazanie pompy OSP Smroków

Tym razem nowoczesna motopompa wykorzystywana podczas m.in. akcji gaśniczych trafiła do strażaków z OSP Smroków.

Motopompy szlamowe to podstawowy sprzęt strażacki, który nie tylko zapewnia odpowiednią ilość środków gaśniczych bez konieczności wykorzystania samochodów gaśniczych, pobierając i przetaczając wodę nawet z odległych zbiorników wodnych, ale także wypompowuje wodę z obiektów i terenów zalanych np. na skutek obfitych opadów deszczu.

Gmina Słomniki zakupiła taką motopompę dla jednostki OSP w Smrokowie. Inwestycja została dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego, jej koszt to 10 000 zł. W uroczystości przekazania motopompy wzięli udział przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego, władze gminy Słomniki oraz strażacy OSP Smroków.