A A A
Kanalizacja ul. Mirka

Zakończył się drugi etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej ul. Mirka w  Słomnikach – Prandocin Wysiołek – Januszowice. Od sierpnia mieszkańcy będą mogli przyłączać się do sieci.

Inwestycja podzielona była na dwa etapy:

Etap I zrealizowany w 2019 r. – polegał na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Prandocin Wysiołek, Januszowice; wartość etapu I wyniosła ok.  1 000 000 zł

Etap II zakończony w czerwcu 2020 r. – polegał na budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Mirka w Słomnikach; wartość etapu II wyniosła ok. 1 600 000 zł.

Od sierpnia mieszkańcy kilkudziesięciu domów na ul. Mirka, w Prandocinie Wysiołku i Januszowicach będą mogli podłączać swoje domy do kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja otrzymała umarzalną pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1 665 000 zł. Koszt całościowy inwestycji to ok. 2 600 000 zł.