A A A
Traktor

Zwrot podatku akcyzowego 2021 r.

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2020/2021. Urząd Miejski w Słomnikach, dziennik podawczy terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. Druki do pobrania na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.