A A A

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 1 października 2015 r., o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4. Tematem spotkania będą „Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW na lata 2014 – 2020”

 

Czas trwania: 2-3 h

Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego

Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Program:

 1. Zasady ubiegania się o pomoc:
 • definicja beneficjenta,
 • zakres i wysokości wsparcia,
 • koszty kwalifikowane,
 • kryteria wyboru operacji.
 1. Zasady ogłaszania nabory w ramach programu.
 2. Dokumenty aplikacyjne:
 • wniosek o przyznanie pomocy,
 • biznesplan z uwzględnieniem zasad określania wielkości ekonomicznej gospodarstwa,
 • pozostałe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy.
 1. Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy.
 2. Zasady wypłaty pomocy:
 • postępowanie ofertowe,
 • wniosek o płatności załączniki.