A A A
Małopolskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne na temat oferty wsparcia ze środków Funduszy Europejskich dostępnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Spotkania organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Słomnikach są adresowane, zarówno do mieszkańców, jak i instytucji działających na obszarze Gminy, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków nowego programu regionalnego.

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości ubiegania się o wsparcie na:

  1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez firmy, cyfryzację instytucji publicznych oraz podnoszenie konkurencyjności firm
  2. realizację działań w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, naturalnego oraz transportu
  3. aktywizację zawodową, społeczną oraz na projekty edukacyjne
  4. rewitalizację oraz infrastrukturę społeczną.

Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia br. (piątek) Słomnikach, ul. Kościuszki 64 (sala obrad), w godzinach 10:00-13:00.

Zapisy na spotkanie odbywają się za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.fundusze.malopolska.pl

Już dziś serdecznie zapraszamy!

Logotypy