A A A
Intersnack

Innowacje stały się hasłem przewodnim przy rozbudowie i modernizacji oddziału firmy w Niedźwiedziu.

Firma Intersnack należy do wiodących producentów słonych przekąsek, orzechów oraz produktów opartych na bazie orzecha. Intersnack Poland jest częścią działającej w wielu krajach Europy Intersnack Group.

W naszej gminie istnieje jeden z dwóch oddziałów firmy, która wciąż się rozwija. Pracują w nim głównie osoby ze Słomnik i okolicznych miejscowości. W ostatnim czasie miała miejsce zakrojona na szeroką skalę rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Gminie Słomniki. Swoją kompleksowością porównywalna z budową nowego zakładu.

Innowacyjne praktyki

Firma postawiła na innowacje — nowoczesne rozwiązania, które uwzględniają także oszczędność z naciskiem na ochronę środowiska naturalnego. Od 2 lat zakład ten posiada także certyfikację systemu zarzadzania energią wg normy ISO 50001, którą uzyskał jako jedna z pierwszych firm w Polsce.

Energooszczędne budownictwo (z bardzo niskim zużyciem energii) jest ważnym elementem strategii inwestycyjnej Gminy Słomniki.

Także Intersnack, budując hale produkcyjną i pakowania w kompleksie w Niedźwiedziu, sięgnął po takie rozwiązania.

Pasywna hala procesowa

Hala procesowa (gdzie uruchomiono linię produkcji orzechów w karmelu), posiada centralę wentylacyjno-chłodząco-grzewczą, dzięki której następuje odzysk ciepła odpadowego z urządzeń produkcyjnych na hali. Ciepło pochodzące z procesów produkcyjnych jest wykorzystane do ogrzewania, a nie emitowane do atmosfery. Gdy na zewnątrz temperatura wynosi -15 st. C, na hali może być do 18 st. C, bazując jedynie na cieple odzyskanym z procesów produkcji Ponadto zastosowano bardzo dobrą izolację termiczną.

— Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom występuje mniejsze zanieczyszczenie środowiska, ale i jest to duża oszczędność związana z kosztami funkcjonowania zakładu, mająca wpływ na komfort pracy naszych pracowników — podkreśla kierownik Utrzymania Ruchu Grzegorz Kozioł.

Pasywna hala pakowna

Nowa klimatyzowana hala pakowna, także wybudowana techniką pasywną, podobnie jak hala procesowa posiada bardzo dobrą izolację termiczną. Wykorzystano doświetlenie wnętrza przez światło słoneczne, montując w dachu duże okna. Również tutaj występuje odzysk ciepła wykorzystywanego do ogrzewania hali w tym wypadku z kotła technologicznego będącego częścią linii do smażenia orzechów.

Podoczyszczalnia mechaniczno-chemiczna

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest nowoczesna podoczyszczalnia mechaniczno-chemiczna. W niej bowiem następuje wstępne oczyszczanie ścieków z 95 proc. zawartych w nich zanieczyszczeń, głównie tłuszczów i zawiesin, które wyłapywane u źródła powstawania, nie trafiają do oczyszczalni miejskiej.

Firma wciąż się rozwija. Wprowadzone zmiany stawiają ją niewątpliwie w czołówce przedsiębiorstw otwartych na nowoczesne rozwiązania, dzięki którym może ona konkurować z najlepszymi zakładami produkcyjnymi tego typu w Polsce.