A A A
Nowy sprzęt logistyczny OSP

Strażacy z OSP Miłocice, których jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,  otrzymali zestawy logistyczne zakupione w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Sprzęt trafił w sumie do 48 jednostek OSP w województwie małopolskim. Po jednym zestawie logistycznym otrzymały również Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Przygotowania do roku szkolnego

Tegoroczne przygotowania do nowego roku szkolnego są wyjątkowe ze względu na pandemię; priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowotne uczniów.

arsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

6 sierpnia powitaliśmy w Słomnikach uczestników 55. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w tym roku uroczysty apel zorganizowany został  w minimalistycznej formule.

skatepark

Zapraszamy do strefy rekreacji przy ul. 3 Maja: skatepark, siłownia zewnętrzna, ścieżki spacerowe. Przygotowaliśmy specjalny film o naszym nowym obiekcie. Zapraszamy do oglądania!

Moja woda

W lipcu rusza nabór wniosków do programu Moja Woda – do 5 000 zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.