A A A
PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słomnikach działa pełną parą. W poniedziałek 1 lutego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słomnikach poznawały zasady funkcjonowania punktu oraz zainaugurowały akcję wręczania mieszkańcom przywożącym odpady na PSZOK doniczkowych kwiatów oczyszczających powietrze.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słomnikach obsługuje mieszkańców we wtorki, czwartki i soboty. Mieszkańców korzystających z punktu z każdym dniem przybywa. Działalność PSZOK ma także wymiar edukacyjny – proekologiczne, odpowiedzialne postawy trzeba kształtować on najmłodszych lat – dlatego w poniedziałek 1 lutego miejsce to, z zachowaniem reżimu sanitarnego, poznawały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słomnikach, które pod opieką pani Nataszy Łączny i pani Barbary Waszuk oraz pod przewodnictwem kierownika Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach pana Grzegorza Świątka przekonały się jak działa segregacja odpadów i na jakich zasadach PSZOK funkcjonuje. Na koniec wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Słomnikach, z ekodoradcą Magdaleną Gzyl dzieci zainaugurowały akcję wręczania mieszkańcom przywożącym odpady na PSZOK doniczkowych kwiatów oczyszczających powietrze. Kwiaty zostały zakupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Słomnikach. Zasady działania PSZOK – TUTAJ.