A A A
arsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

6 sierpnia powitaliśmy w Słomnikach uczestników 55. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w tym roku uroczysty apel zorganizowany został  w minimalistycznej formule.

Od godzin wczesnopopołudniowych uczestnicy marszu, w niewielkich grupach, składali znicze pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Punktualnie o 16.00 Komendant Marszu Dionizy Krawczyński rozpoczął apel z udziałem delegacji władz samorządowych: Wiceburmistrza Michała Chwastka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Płażka oraz przedstawicieli Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Jak co roku rozdano puchary w Indywidualnych Zawodach Strzeleckich, organizowanych przez Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe na strzelnicy sportowej w Słomnikach. Uroczystościom tradycyjnie towarzyszyła Orkiestra Dęta Echo pod batutą kapelmistrza Krystiana Klimczyka.

 Galeria zdjęć