A A A
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: silny deszcz z burzami (2 stopień) od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 22:00 dnia 29.06.2020. 

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: deszcz z burzami (2 stopień) od godz. 12:00 dnia 26.06.2020 do godz. 3:00 dnia 27.06.2020. 

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (2 stopień) od godz. 9:00 dnia 22.06.2020 do godz. 9:00 dnia 23.06.2020. Obszar: zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, dolnego Dunajca, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie)

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: deszcz z burzami (2 stopień) od godz. 8:30 dnia 22.06.2020 do godz. 6:00 dnia 23.06.2020. 

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: silny deszcz z burzami (3 stopień) od godz.17:25 dnia 21.06.2020 do godz. 8:00 dnia 22.06.2020.