A A A
Konlurs kateczetyczny

W konkursie „Każdy Świętym zostać może, pomyśl, co Ci w tym pomoże” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach "Głos Słomnik" był patronem medialnym wydarzenia.

W konkursie, który odbył się 11 grudnia 2020 r. wzięły udział dzieci w wieku od 4 lat do III klasy szkoły podstawowej, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej, jak również starsi uczestnicy z klas IV- VIII, którzy zaproszeni zostali do przygotowania pracy pisemnej o tematyce podane w tytule konkursu. Inspiracją do refleksji na temat osobistej drogi do świętości, byli dla uczestników święci, których na ołtarze wyniósł Św. Jan Paweł II. Pontyfikat tego wielkiego papieża był szczególny pod względem ilości oraz różnorodności świętych wyniesionych do chwały ołtarzy. W ich gronie znaleźli się bowiem nie tylko osoby, które swoje życie oddały na własność Bogu pełniąc służbę kapłańską i zakonną, ale również ludzie świeccy, realizujący swoje powołanie do świętości służąc bliźnim swoją pracą, uczciwością, życzliwością i miłością w codzienności. Pomimo trudnego czasu ograniczeń związanych z pandemią oraz nauką zdalną, do udziału w konkursie zgłoszono niemal 90 prac z 20 szkół z obszaru Diecezji Kieleckiej.

Laureaci konkursu otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez naszych sponsorów: Wydawnictwo „Promyczek”, Wydawnictwo „Jedność”, Dom Wydawniczy „Rafael”, Wydawnictwo „Św. Wojciech”, Wydawnictwo „Edycja Św. Pawła”, Wydawnictwo „Pallottinum”, Wydawnictwo „Esprit”, którym pragniemy serdecznie podziękować.

Słowa wdzięczności kierujemy również do Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela- Edycja Kielecka” oraz Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Słomniki „Głos Słomnik” za objęcie naszego konkursu patronatem medialnym.

Św. Jan Paweł II, którego 100-lecie urodzin obchodziliśmy w tym roku, bardzo często przypominał nam, że bycie świętym nie jest czymś nieosiągalnym, ale naszym najważniejszym powołaniem. Niech ten czas zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego i nas pobudzi do refleksji nad naszą osobistą drogą życia, którą podążamy ku świętości. Wyniki konkursu oraz internetową galerię prac plastycznych można zobaczyć na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.

Tekst, foto: Justyna Domagała