A A A
Laptopy dla uczniów

Laptopy trafią do szkół i będą użyczane uczniom najbardziej potrzebującym.

Gmina Słomniki pozyskała dofinansowanie na zakup 50 laptopów dla szkół podstawowych; zostaną one rozdysponowane przez dyrektorów szkół wśród najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie posiadają tego rodzaju sprzętu do pracy zdalnej. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół i będą wykorzystywane do nauki w placówkach. Kwota pozyskana na ten cel wynosi 69 400 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.