A A A
MODR Karniowice

23 kwietnia  2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat:

Płatności rolno – środowiskowo - klimatyczne w PROW 2014 -2020

Starostwo i MISTIA

Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz FRDL  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają organizacje pozarządowe, przedstawicieli inicjatyw oddolnych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, działające na terenie Powiatu Krakowskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Krakowskiego, na otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowywanych:

Mak

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że uprawa maku niskomorfinowego i konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia i zawarciu umowy kontraktacyjnej.

Trudne tematy w miejscu pracy można poznawać w szkoleniu mobilnym Akademii PARP pod tym tytułem. Szkolenie m-learning, przeznaczone na smartfony i tablety, przedstawia materiał w formie krótkich, kilkuminutowych lekcji. Są tam, z jednej strony, poruszane problemy równouprawnienia, dyskryminacji, mobbingu i molestowania. Z drugiej strony, przedstawiono również problem dostępnych metod dyscyplinowania pracowników. Dzięki temu łatwiej jest dostrzec różnicę między dyscyplinowaniem a szykanowaniem, dyskryminowaniem, czy poniżaniem.

Kasa fiskalna

Nowe przepisy weszły w życie już z początkiem roku, ale fiskus dał przedsiębiorcom dwa miesiące na dostosowanie się do nich.

Od 1 marca nie ma już jednak zmiłuj - kasę fiskalną muszą zainstalować (niezależnie od obrotów) wszyscy świadczący usługi: