A A A
ŚDM 2016

Zaproszenie do współpracy dla restauratorów, właścicieli punktów gastronomiczno-usługowych działających w zakresie wyżywienia.

Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży 2016 poszukuje partnerów do współpracy przy zapewnieniu wyżywienia dla pielgrzymów kwaterujących na terenie gminy Słomniki w dniach 26–31 lipca 2016 r. podczas trwania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

PSSE Kraków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o obowiązku rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu żywności do obrotu na placu targowym.

MGCK Słomniki

Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Słomnikach jest w bieżącym roku organizatorem VIII Małopolskiego Święta Czosnku. Impreza ta wpisała się w tradycję regionu Małopolski i została ujęta w kalendarzu wydarzeń programu Województwa Małopolskiego „Zasmakuj w Małopolsce”. Będzie miała miejsce 26 lipca 2015r. w Prandocinie (gmina Słomniki).

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do skorzystania z usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

Usługa jest dofinansowania w 100%, co oznacza, iż przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów.