A A A
Akademia PARP

Ludzie są największym kapitałem naszej firmy! Często słyszymy taką deklarację ze strony kadry zarządzającej zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Czy tak jest w rzeczywistości? I co to właściwie miałoby znaczyć?

Nowe szkolenie "Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP" w Akademii PARP

Izba Przemysłowo-Handlowa

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.

Ministerstwo Finansów

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Proszowicach publikujemy list Ministerstwa Finansów dotyczący nowych obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konkurs

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja IMAGO zapraszają do udziału w Konkursie o Nagrodę w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

Herb Gminy

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2015 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2015.

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, II piętro, pok. 34.