A A A
Wniosek do BDO

Przedsiębiorco, wytwarzasz, zbierasz lub transportujesz odpady? Uzyskaj wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych.

Logo KRUS

Apel Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw. Szczegóły w załączniku.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 23.05.2019r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej 16 maja  2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64 odbędzie się szkolenie na temat: Zasady ochrony  przed afrykańskim pomorem świń, drogi rozprzestrzeniania się wirusa ASF 

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin Wysiołek.  Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Prandocin Wysiołek objęta księgą wieczystą: KR1S/00026746/6 stanowiącą własność Gminy Słomniki składająca się z niezabudowanej działki nr 425/41 o pow. 5,0116 ha.