A A A
Mak

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że uprawa maku niskomorfinowego i konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia i zawarciu umowy kontraktacyjnej.

Uprawa maku i konopi włóknistych obostrzona jest rygorami ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224) na podstawie której, podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. „potrzeby własne ”.

Planowanie uprawy maku w 2018 r. należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Słomnikach do 15.10. 2017 r.

Kto wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste podlega karze grzywny.

W okresie wegetacji maku, a zwłaszcza w okresie kwitnienia, będą prowadzone lustracje pól pod kątem wystąpienia nielegalnych upraw.