A A A
PIW Kraków

Zgodnie z § 1.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U. z 2016r. poz. 2091).

Posiadacz drobiu lub innych ptaków zobowiązany jest między innymi:

  • Zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym je utrzymuje
  • Utrzymywać drób i ptaki w zamkniętych obiektach lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt ich z ptakami dzikimi
  • Utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych J do których mają dostęp dzikie ptaki
  • Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
  • Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków gdzie utrzymywany jest drób.

Będą przeprowadzane kontrole a za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków przewidziane są kary administracyjne- pieniężne.
 

Załączniki:
Pobierz plik (zgloszenie_drobiu.doc)Formularz zgłoszeniowy[ ]27 kB2017-02-23 17:04