A A A
Herb Gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 30 września do 3 października 2016r. został rozstrzygnięty pozytywnie.

Liczba dopuszczonych do przetargu - jedna Firma.

Kwota uzyskana 4040zł.

Informacja będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 23.09.2016r. oraz ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 23.09.2016r.