A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 21.09.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowo –usługowego w Słomnikach, ul. Kościuszki 5.

Liczba dopuszczonych do przetargu -  jedna Firma

Rozstrzygnięcie -  pozytywne na kwotę 31,00zł. plus podatek VAT 23% za 1m2.

Niniejsza informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 21.09.2016 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 21.09.2016r.