A A A

Urząd Miejski w Słomnikach przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju - są BEZPŁATNE.

W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, II piętro pok. 34 lub telefonicznie 12/3881102 wew. 134.

Wpis do CEIDG