A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 01.09.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 369/2, nr 369/3, nr 377/15 i nr 377/17.

Liczba dopuszczonych do przetargu - jedna firma

Rozstrzygnięcie -  pozytywne na kwotę 317 289 zł plus podatek VAT 23%

Niniejsza informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 01.09.2016r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 01.09.2016r.