A A A
Herb Gminy

Informuje się, że w związku z usunięciem błędu systemowego, indywidualne rachunki bankowe wykazane na fakturach wystawionych przez Gminę Słomniki znajdują się w wykazie "Biała lista podatników". W związku z powyższym należności za faktury należy dokonywać na rachunki indywidualne wskazane na fakturze.