A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony najem na okres 5 lat lokal handlowo – usługowy

Miejscowość                                    Słomniki, ul. Słoneczna 8a

Nr działki:                                        390/19

Powierzchnia lokalu :                       48m2

Przeznaczenie lokalu :                      handlowo-usługowy

Wysokość czynszu miesięcznego 600,00zł. plus podatek VAT

W wyniku inflacji może raz w roku nastąpić aktualizacja czynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2019r. o godz. 11,00 w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60zł, które należy wpłacić do dnia 11.02.2019r .w Banku Spółdzielczym w Słomnikach na konto Urzędu Nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w urzędzie w terminie 21 dni od zakończenia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wypłacone wadium zostanie do 18.02.2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie dzierżawy udziela się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 pok. nr 8,9.  tel. 012 388-11-02 wew. 108, 109.

W uzasadnionych wypadkach Burmistrz Gminy może odwołać przetarg.

 

Słomniki 10.01.2019r.