A A A
Herb gminy

Rada Miejska w Słomnikach po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy zdecydowała o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 23.00 do 6.00.

Podjęta uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała została opublikowana 30 sierpnia 2018 roku, a więc jej zapisy zaczną obowiązywać od 14 września 2018 roku. Ograniczenie dotyczy jedynie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie ma więc zastosowania do restauracji, barów i pubów.

Szczegóły – załącznik pod tekstem.

Cała uchwała – tutaj.

Załączniki:
Pobierz plik (List do sprzedawców.pdf)List do sprzedawców[ ]404 kB2018-09-04 12:46